Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1993, 1994

Beregning af ekstern støj fra virksomheder

04-01-1994Vejledningen indeholder retningslinier for regulering af ekstern støj fra virksomheder og omfatter såvel fastsættelse af vilkår for nye virksomheder som påbud til eksisterende om nedbringelse af gener. Vejledningen indeholder endvidere anvisninger for den nordiske støjberegningsmetodes anvendelse til måling og beregning af det eksterne støjbidrag.Læs publikation