Vejledning fra Miljøstyrelsen, 9/1993, 1994

Anvendelse af ISAG på virksomheder, der bortskaffer affald

03-01-19941. juli 1993 indførtes et landsdækkende system til registrering af affald og genanvendelige materialer: ISAG (InformationsSystem for Affald og Genanvendelse). En række virksomheder, der behandler og bortskaffer affald, skal hvert år i januar til Miljøstyrelsen indberette data om det modtagne affalds art, oprindelse, mængde og behandlingsform. ISAGs opbygning samt hvilke virksomheder, der berøres, gennemgås. Endvidere beskrives en række praktiske og tekniske forhold ved indførelse af ISAG.Læs publikation