Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 8/1994

Vejledning til deltagere i mikrobiologiske interkalibreringer

09-02-1994FORMÅL MED INTERKALIBRERINGER; FORTOLKNING AF RESULTATER; Resultatskemaer; Interkalibreringsrapport; Statistiske nøgletal; Histogrammer; Youden plots og linjediagrammer; Eksterne resultater; Information om præcision; BILAG; Grundlæggende statistisk teori og definitioner; Introduktion til statistik; Deskriptiv statistik; Nøjagtighed og præcision; Ordliste; Statistiske teknikker og metoder; Kort introduktion til Box plots; Note vedrørende ekstreme værdier; Noter vedrørende resultatskemaerLæs publikation