Orientering fra Miljøstyrelsen, 8/1993, 1994

Miljøtilsyn 1992

01-02-1994Denne orientering rummer en sammenfattende oversigt over kommunernes og amtskommunernes miljøtilsyn i 1992. Oversigten bygger på tilsynsberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner og giver en række oplysninger om tilsynsopgavernes omfang, tilsynsmyndighedernes indsats og Miljøstyrelsens vurdering heraf.Læs publikation