Miljøprojekt, 248, 1994

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 55, 2005

16-02-1994Det er estimeret, at klorparaffinforbruget i Danmark i slutningen af 1980'erne var ca. 3540 tons/år som additiver til plast, lak, maling og køle-smøremidler. Projektet har haft til formål at belyse klorparaffiners miljø- og sundhedsfarlige egenskaber samt at udrede, hvilke erstatningsstoffer der eksisterer for klorparaffiner i køle-smøremidler. Endelig er det søgt afklaret, om en sådan substitution vil være en miljø- og sundhedsmæssig gevinst.Læs publikation