Havforskning fra Miljøstyrelsen, 30, 1994

Fytoplankton- og makrofytudvikling i danske kystområder

28-02-1994Denne rapport analyserer sammenhængene mellem fytoplanktonbiomasse, næringssalte, lysforhold og dybdegrænser for makrofyter i danske fjorde og kystfarvande. Analysen viser, at de danske fjorde og kystfarvande er stærkt eutrofierede, og at en reduktion af næringsbelastningen kan forventes at give en forbedring af tilstanden.Læs publikation