Miljøprojekt, 276, 1994

Demonstrationsejendomme for bedre udnyttelse af husdyrgødning

02-12-1994

Forbedret udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødning er en nødvendig forudsætning for opfyldelse af Vandmiljøplanens målsætning om halvering af kvælstofudledningen fra landbruget. Denne rapport viser, at der med den nu gennemførte udbygning af opbevaringskapaciteten for husdyrgødning er grundlag for en stor forbedring af udnyttelsen af husdyrgødning, et kraftigt fald i mængden af indkøbt handelsgødning og et tilsvarende fald i tabet af kvælstof til det omgivende miljø.

Læs publikation