Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1994

Bortskaffelse, planlægning og registrering af affald

09-12-1994Vejledningen udgives som hjælp til kommuner, affaldsselskaber og -producenter i den daglige administration af regler om affaldsbortskaffelse, og den er delt i 2 hovedafsnit: 1) En kommenteret gennemgang af "Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald" og en redegørelse for forholdet mellem bekendtgørelsen og andre bestemmelser om affald, og 2) En vejledende del, der mere detaljeret gennemgår visse bestemmelsers anvendelse i praksis, og som indeholder Miljøstyrelsens anbefalinger på forskellige områder.Læs publikation