Miljøprojekt, 275, 1994

Ånære arealers samspil med vandløb

13-12-1994Rapporten indeholder en sammenstilling af den eksisterende viden om samspillet mellem de vandløbsnære arealer og vandløbene. Denne viden skal danne baggrund for en hensigtsmæssig forvaltning af de pågældende områder. De behandlede emner omfatter det biologiske samspil, de basale fysiske og kemiske faktorer, d.v.s. hydrologi, jordbund, erosions- og sedimentationsprocesser samt fosfor- og kvælstofomsætningen. Desuden introduceres et nyt, udvidet miljøkvalitetsbegreb, og der gives forslag til forskningsaktiviter på området.Læs publikation