Havforskning fra Miljøstyrelsen, 47, 1994

Tørdeponering af luftbårne partikler til havoverflader

17-08-1994Forekomsten af bobler og sprøjt over en naturlig havoverflade er fundet at være den væsentligste mulighed for, at partikeldepositionshastighederne over havet kan være forskellige fra, hvad der normalt modelleres og måles i tunneler. For at afprøve dette gennemførtes et specielt måleprogram i en vindvandtunnel, hvor modelleringen af sprøjt og dråber udførtes meget omhyggeligt. Resultatet viste bl. a., at sprøjt og boblefænomenerne ved vandoverfladen ikke synes at påvirke depositionshastigheden i væsentlig grad.Læs publikation