Havforskning fra Miljøstyrelsen, 46, 1994

Struktur og funktion af kystnære marine økosystemer

17-08-1994Projektet omfattede laboratorieeksperimenter, feltmålinger i mesokosmos og studier på åbne stationer af kulstof- og kvælstofomsætning. Hovedindsatsen har været centreret omkring en omfattende metodeudvikling til at beskrive stoftransport mellem en række trofiske niveauer i sediment og vandfase. Disse analyser omfattede studier med 15N anvendt som uorganisk og organisk sporstof samt målinger af virus' betydning. Resultaterne blev valideret ved anvendelse af en matematisk dynamisk model.Læs publikation