Havforskning fra Miljøstyrelsen, 48, 1994

Stofbalancer og iltforhold i det Sydfynske Øhav

07-08-1994For det Sydfynske Øhav og Langelandssund er opstillet næringssaltbalancer i en vintersituation og en sommerperiode baseret på hydrodynamisk 2-lagsmodellering. Udviklingen i de forskellige næringssaltkilder er undersøgt siden 1970'erne. Den fundne udvikling i næringssaltmængderne er i overensstemmelse med analyser af de forværrede iltforhold i området. Iltforholdene gennem sommeren 1990 er endvidere simuleret.Læs publikation