Havforskning fra Miljøstyrelsen, 51, 1994

Resuspension og stofomsætning i Roskilde Fjord

17-08-1994Denne rapport viser, at vindens afgørende effekt i Roskilde Fjord er at sikre vertikal opblanding og den maksimale kontakt mellem vandsøjlen og bunden, således at de store muslingebestande kan realisere deres græsningskapacitet, og mineraliserede næringssalte kan tilbageføres til vandet. Direkte resuspension reducerede lysnedtrængningen meget markant, mens de øvrige effekter på vandsøjlens organismer og stofpuljer ikke var særlig markante.Læs publikation