Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 33/1994

Rengøring med mindre miljøpåvirkning

30-08-1994INDLEDNING; Undersøgelsesmateriale og metoder; Metodeovervejelser og design : Rengøringskoncepter : Afprøvningsprogrammet : Registrerings-, måle- og vurderingsmetoder; rengøringskvalitet : indeklimakvalitet : arbejdsmiljø : miljøforhold : økonomi : DSB som case; BILAGSLISTE; Prøvefelter for rengøring i fuldskalaforsøgene på gangarealer; Beskrivelse af de undersøgte rengøringskoncepter; Skema til subjektiv kvalitetsbedømmelse - toiletrengøring; Beskrivelse af BM Dustdetector; Checkliste for ergonomiske påvirkningerLæs publikation