Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1994

Rådets årsberetning 1993

10-08-1994Rådet vedr. genanvendelse og mindre forurenende teknologi har i 1993 behandlet 127 ansøgninger om tilskud til renere teknologiprojekter og 63 ansøgninger om tilskud til affald/genanvendelsesprojekter. Der blev bevilget 78,4 mio. kr. til renere teknologiprojekter og 26,6 mio. kr. til affald/genanvendelsesprojekter. Projekterne omfatter undersøgelses-, udviklings- og implementeringsprojekter, projekter inden for miljøstyring og renere teknologisamarbejde mellem myndigheder og virksomheder samt projekter inden for bygge og anlæg, databehandling og arbejdsmiljøLæs publikation