Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1994; Environmental Review, 7/1994

Policy Guidelines for DANCED

17-08-1994

På baggrund af regeringens handlingsplan for den internationale miljø- og katastroferamme har Miljøstyrelsen udarbejdet 3 strategier for miljøindsatsen i udviklingslande, i Arktis og i Øst- og Centraleuropa. Denne orientering omhandler strategien for udviklingslandene, der sigter mod at bidrage til genopretning af det globale miljø gennem en indsats for bymiljøet, biodiversiteten og forvaltningen af skove og kystzoner.

Læs publikation