Havforskning fra Miljøstyrelsen, 49, 1994

Hydrografisk og biologisk beskrivelse af Skagerrak-fronten

17-08-1994

Beskrivelsen af Skagerrak-fronten er især baseret på målinger gennem 1 vinter- og 1 sommerperiode á 14 dage. Desuden er analyseret en del udvalgte, tidligere gennemførte togter. Udstrømningen fra Kattegats øvre lag til Skagerrak er bestemt som en funktion af salinitetsforskellen over Skagerrak-fronten og haloklinens position i Kattegat. Større fytoplanktonbiomasser og -produktioner i fronten synes at dominere gennem hele sommerhalvåret, hvor sommerperiodens produktion bidrager mest til årsproduktionen.

Læs publikation