Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 7; Pesticides Research, 7, 1994

Earthworms as Bioindicators of Sideeffects of Fungicides

31-08-1994

Der var store forskelle mellem regnormearters følsomhed og måde at reagere på over for 3 svampebekæmpelsesmidler. Sportak og Tilt medførte en betydelig dødelighed ved normaldosis hos den ene art, mens det generelle billede ellers var, at de 3 undersøgte midler er moderat giftige over for regnorme med en rangfølge for sublethale effekter på: Sportak - Calixin - Tilt. Midler, der undertrykker tendens til overfladevandring, synes at have en mindre effekt på regnormebestande i felten, fordi de mindsker ormenes eksponering for stofferne.

Læs publikation