Denitrifikation i fjorde og kystnære farvande

17-08-1994Kvælstoftab ved denitrifikation reducerer kvælstoftransporten. Denne undersøgelse i fjorde og kystnære områder identificerede bl.a. en "normalsituation", hvor en relativt konstant denitrifikation er knyttet til mikrobiel mineralisering og nitrifikation i sedimentet. Forhøjede nitratkoncentrationer eller en øget mineralisering kan stimulere denitrifikationen. Bundlevende mikroalger reducerer også aktiviteten. Disse faktorer er medvirkende til, at der ikke er en generel sammenhæng mellem kvælstofbelastning og denitrifikation.Læs publikation