Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 34/1994

Cross flow filtrering

30-08-1994

TEKNOLOGISK BEHOVSMÆSSIG BAGGRUND; Nuværende filterteknologi og tilknyttede problemer; Nye teknologiske muligheder; DEAD-END FILTRERING OG BRUGEN AF FILTERHJÆLPEMIDLER; Kiselgur; Perlite; Kiselgur og perlite fra brud til deponering; Forbruget af filterhjælpemidler i Danmark; Miljømæssige problem : deponeringens omfang; Omkostninger ved deponering; CROSS FLOW FILTRERING; Beskrivelse af cross flow teknikken; Cross flow filtertyper; Fluid management; Miljøeffekt ved produktion og brug af cross flow filtre; Regenererbare filterhjælpemidler; ERFARINGER MED BRUG AF CROSS FLOW FILTRERING; Internationale forskningsinstitutioner; Filterleverandører; ØKONOMISKE ASPEKTER VED CROSS FLOW FILTRERING; Ølproduktion; Cross flow filtrering af antibiotikum

Læs publikation