Havforskning fra Miljøstyrelsen, 38, 1994

Sedimentationsprocesser i et kystvandssystem

27-04-1994I mesocosmosforsøg i Knebel Vig blev sedimentationsdynamikken undersøgt i sammenhæng med den planktoniske udvikling samt under påvirkning af resuspension af bentisk materiale. Resultaterne viste, at sedimentationen i høj grad afhang af algesammensætningen og vækstforholdene, samt at den betydeligste sedimentation blev udgjort af produkter fra den heterotrofe omsætning. Resuspensionen påvirkede primært næringsforholdene i vandet frem for sedimentationen af planktoniske organismer.Læs publikation