Havforskning fra Miljøstyrelsen, 36, 1994

Redoxbalancen og mineraliseringens temperaturafhængighed i Århus Bugt

11-04-1994

I denne rapport vurderes betydningen af resuspension af havbunden i Århus Bugt dels for iltforbruget i vandsøjlen og dels for stofkredsløbene af mangan, jern og svovl. Desuden diskuteres betydningen af en målt flux af reduceret mangan fra havbunden for mangankredsløbet og for fordelingen af mangan mellem kystnære og åbne havområder. Endelig er de mikrobielle processers temperaturafhængighed blevet undersøgt, bl.a. for at vurdere temperaturens betydning for respirationsraternes årstidsvariation.

Læs publikation