Miljøprojekt, 251, 1994

Phytoplankton - Ecology

18-04-1994Forekomsten af planteplankton i søer og marine områder giver et væsentligt udsagn om disse områders økologiske tilstand. Denne rapport bidrager til viden om sammenhænge mellem planteplankton og de fysisk-kemiske omgivelsesfaktorer, hvilket har betydning for forståelsen af, hvorvidt og i hvilket omfang mennesket påvirker vandmiljøet. Rapporten er en naturlig fortsættelse af "Planteplankton - metoder" (Miljøprojekt, nr. 187).Læs publikation