Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 53, 1994

Overvågning af afløbskvalitet fra danske renseanlæg

13-04-1994I forbindelse med Vandmiljøplanen er der investeret store beløb til udbygning af de danske renseanlæg. På grundlag af disse investeringer ønskedes et værktøj til dokumentation af de opnåede resultater. Miljøstyrelsen har derfor ladet udarbejde en database med samtlige afløbsdata fra de sidste 10 år fra 30 udvalgte renseanlæg beliggende i Nordjyllands, Århus og Viborg amter. Rapporten indeholder en beskrivelse af de udvalgte renseanlæg samt en brugermanual til databasen.Læs publikation