Miljøprojekt, 253, 1994

Miljørigtig projektering

07-04-1994Projektet tilstræber at tilvejebringe grundlag for at udvikle en projekteringspraksis, hvor hensyn til ressourcer, sundhed og miljø indgår under projekteringens beslutningsproces på lige fod med alle andre andre væsentlige krav, ønsker og hensyn. Projektet har især været rettet mod at fastlægge terminologien og udvikle en metodik, som sætter den projekterende i stand til at arbejde systematisk med miljøaspekterne helt fra begyndelsen af en ny projekteringsopgave.Læs publikation