Havforskning fra Miljøstyrelsen, 29, 1994

Kvælstofreduktioners effekt på iltforhold i indre danske farvande

07-04-1994Der er opstillet en dynamisk model for den typiske variation gennem året i de hydrodynamiske forhold samt for kvælstof- og iltforholdene omfattende de indre danske farvande. Denne model anvendes til konsekvensanalyser af fremtidige reduktionsmål for kvælstoftilledningen. Endvidere er udviklingen i kvælstof- og iltforholdene fra 1950'erne og frem til i dag analyseret. Resultatet af vedtagne reduktionsmål frem til år 2000 viser en signifikant forbedring i iltforholdene i den nedre del af vandsøjlen.Læs publikation