Havforskning fra Miljøstyrelsen, 39, 1994

Hydrografi og stoftransport i Århus Bugt

27-04-1994Projektets hovedformål har været at undersøge hydrografiens betydning for stoftransporten i Århus Bugt. Såvel opbygning som fjernelse af lagdeling er styret af forholdene i Kattegat. Det er dog den lokale vind, der leverer energi til at holde materiale i suspension. Målinger med korte tidsintervaller viser, at resuspensionen styres af bundstrømmen - ved måling med lange tidsintervaller synes den dog styret af overfladebølger. Den blivende sedimentation består hovedsageligt af materiale importeret fra Kattegat.Læs publikation