Miljøprojekt, 252, 1994

Emballagevalg og affaldsproduktion på sygehuse

05-04-1994Emballeringen af anvendte produkter på 5 sygehuse er gennemgået, heraf er udvalgt 8 produkter, hvor muligheden for nedsættelse af forbruget eller ændring af emballage vurderes. Det konkluderes, at indkøberne på sygehusene må uddannes til at stille krav til mængde og type af emballering af de indkøbte produkter, også for at mindske affaldsdannelsen på sygehusene på landsplan, der skønnes at være 17000-35000 t årligt, heraf mindst 3900 t emballageaffald.Læs publikation