Effekter af springlagsopblomstring på benthos

11-04-1994

Med baggrund i at en væsentlig del af primærproduktionen i Kattegat formentlig sker omkring springlaget, er undersøgelser blevet gennemført med henblik på at se, hvilke effekter dette vil have på benthos i det arealmæssigt vigtige område med kontakt mellem springlag og bund. Studier af forskellige forhold vedr. den filtrerende musling Arctica islandica viser bl. a. en 50-100% forøgelse af tilvæksten hos ikke kønsmodne individer af Arctica islandica i og lige under det område, hvor springlaget har bundkontakt i størstedelen af tiden.

Læs publikation