Miljøprojekt, 232, 1993

Renere teknologi i Hvidovre Vandforsyning

13-09-1993Energi- og ressourceforbrug for et vandværks indvindings- og behandlingsanlæg vurderes med Hvidovre Vandforsyning som eksempel. Specielt belyses tilclogning af indvindingsboringer samt energi- og vandforbrug ved filterskylning. Årsager til vandtab på ledningsnettet gennemgås, og det vurderes hvilken effekt lækagekortlægning, reparation eller fornyelse af ledningsnettet kan få for fremtidig vandforsyningsdrift. Med Hvidovre Hospital som eksempel vurderes muligheder for at anvende opsamlet regnvand i boliger og institutioner.Læs publikation