Miljøprojekt, 226, 1993

Organotin i danske farvande

23-09-1993Der er udviklet en metode til bestemmelse af organotin i sediment. En kortlægning foreligger af organotinniveauet i et repræsentativt antal lystbåde- og trafikhavne i Danmark. Efter forbudet i 1991 mod anvendelse af organotinbaserede bundmalinger på både under 25 meter forventes en reduktion af organotin i sediment fra lystbådehavne. Organotinniveauet i de 2 havnetyper er af samme størrelsesorden. Derfor er der fortsat mulighed for, at organotin spredes uden for havnene f.eks. via klapning.Læs publikation