Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/1993

Miljøstraffesager 7

23-09-1993Hæftet indledes med en redegørelse om den nye håndhævelsesvejledning, om visse spørgsmål vedr. vandforsyningsloven og om ulovlig kabelafbrænding. Som forgængerne indeholder hæftet en oversigt over miljøstraffesager fra det forløbne år, og desuden er der et index, som dækker alle 7 hæfter. Der er også en bødestatistik for 1991 og til sidst en oversigt over straffesager efter loven om kemiske stoffer og produkter.Læs publikation