Miljøprojekt, 224, 1993

Miljømæssig vurdering af mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler

23-09-1993Denne rapport giver indblik i metoder til vurdering af effekter ved anvendelse af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler til plantebeskyttelse. Som baggrund for rapportens opbygning ligger EF-direktiv 91/414/EØF. I rapporten beskrives problematikker og metoder vedr. undersøgelser af mikrobiologiske bekæmpelsesorganismers (MBO) biologi, økologi og økotoksikologi. Endvidere er der givet uddybende beskrivelser af udvalgte metoder.Læs publikation