Havforskning fra Miljøstyrelsen, 23, 1993

Dynamik og kompleksitet i Århus Bugt

23-09-1993I Århus Bugt er udført kontinuerte målinger af fysisk/kemiske og biologiske parametre ved hjælp af en selvregistrerende, profilerende målebøje. Resultaterne viser, at der udfolder sig en særdeles variabel korttidsdynamik. På få timer kan parametre i en given dybde ændre sig markant afhængigt af ind- og udstrømningssituationer med Østersø- eller Kattegatvand. En sammenligning af fluorescens, klorofyl og autotrof biomasse viser, at korrelationen mellem disse ikke er entydig eller forudsigelig.Læs publikation