Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1993

Depotredegørelse 1993

23-09-1993I forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter bestemte man, at der i 1993 skulle ske en revurdering af depotopgaven med henblik på en fastlæggelse af udgiftsrammen for perioden 1994-97. Denne redegørelse beskriver udviklingen i perioden 1990-93, skønner over den samlede opgave og angiver tidsrammer for 3 forskellige udviklinger i indsatsen. Grundlaget for redegørelsen er hovedsageligt de oplysninger, som er indhentet fra amtskommunerne primo 1993.Læs publikation