Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1993

Brancheorientering for varmforzinkningsindustrien

23-09-1993Brancheorienteringen indeholder brancheoplysninger (geografisk beliggenhed af virksomhederne og produktionsstørrelse), procesbeskrivelse - herunder forskellige typer af zinkgryder - samt ressourceopgørelse og angivelse af restprodukter. Miljøbelastningen er opjort i relation til luftforurening, kemikalieaffald fra affedtning, bejdsning, flusning og spildevandsrensning samt særlige risikoforhold. Brancheorienteringen fokuserer især på nedsættelse af forureningen og affaldsfrembringelsen ved anvendelse af renere teknologi.Læs publikation