Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1993

Brancheorientering for autoophugningsbranchen

13-09-1993De af autoophugningsbranchens virksomheder, der ikke har en samlet miljøgodkendelse, skal inden 1. januar 1994 indgive en ansøgning om godkendelse til miljømyndighederne. Orienteringen henvender sig til virksomheder og rådgivere inden for autoophugningsbranchen samt kommunale og amtskommunale miljømyndigheder. I materialet er samlet den viden, der i øjeblikket findes om autoophugningsbranchens forhold i relation til miljøområdet.Læs publikation