Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Bevægeaktivitet i effektvurdering af pesticider

  Publiceret 29-09-1993

  I projektet er udviklet et computer-videosporingssystem til måling af dyrs bevægeaktivitet

 • Renere teknologi i Hadsund kommune

  Publiceret 29-09-1993

  Med udgangspunkt i et lokalområde har formålet været at sætte fokus på renere teknologi både hos virksomhederne og miljøadministrationen i kommunen

 • Miljøvurdering af SEBS og PET

  Publiceret 29-09-1993

  Rapporten omfatter en vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige forhold knyttet til materialet styren-ethylen-butylen-styren-blok copolymer (SEBS) vur

 • Miljøvurdering af EAA og EMA

  Publiceret 29-09-1993

  Rapporten omfatter en vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige forhold knyttet til materialerne ethylen-acrylsyre copolymer (EAA) og ethylen-methacry

 • Miljøvurdering af EVA

  Publiceret 29-09-1993

  Rapporten omfatter en vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige forhold knyttet til materialet ethylen-vinylacetat copolymer (EVA) vurderet i hele mat

 • Komposteringsanlæg Århus Nord

  Publiceret 23-09-1993

  Rapporten indeholder erfaringerne fra forsøgskomposteringsanlægget Århus Nord i perioden fra oktober 1990 til august 1992

 • Dynamik og kompleksitet i Århus Bugt

  Publiceret 23-09-1993

  I Århus Bugt er udført kontinuerte målinger af fysisk/kemiske og biologiske parametre ved hjælp af en selvregistrerende, profilerende målebøje

 • Miljømæssig vurdering af mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler

  Publiceret 23-09-1993

  Denne rapport giver indblik i metoder til vurdering af effekter ved anvendelse af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler til plantebeskyttelse

 • Brancheorientering for varmforzinkningsindustrien

  Publiceret 23-09-1993

  Brancheorienteringen indeholder brancheoplysninger (geografisk beliggenhed af virksomhederne og produktionsstørrelse), procesbeskrivelse - herunder fo

 • Miljøstraffesager 7

  Publiceret 23-09-1993

  Hæftet indledes med en redegørelse om den nye håndhævelsesvejledning, om visse spørgsmål vedr. vandforsyningsloven og om ulovlig kabelafbrænding

Søg i arkivet