Miljøprojekt, 236, 1993

Renere teknologi ved affedtning af aluminium

20-10-1993Projektets mål er gennem en række virksomhedseksempler at belyse mulighederne for at affedte aluminium med vandige affedtningsmidler i stedet for trichlorethylen, som traditionelt benyttes. Det er ligeledes belyst gennem 2 virksomhedseksempler, hvorledes mængden af kemikalieaffald fra det vandige affedtningsanlæg kan reduceres ved anvendelse af ultrafiltrering.Læs publikation