Miljøprojekt, 233, 1993

Renere teknologi i træ- og møbelbranchen i Nordjylland

25-10-1993Projektet har sigtet på at udbrede kendskabet til og anvendelsen af renere teknologi hos nordjyske træ- og møbelvirksomheder. Det er sket gennem en midlertidig branchekonsulentordning, hvor konsulenter har besøgt de interesserede virksomheder, udarbejdet en miljøplan med anbefalinger samt gennemført et opfølgende besøgLæs publikation