Havforskning fra Miljøstyrelsen, 26, 1993

Processer for våddeposition

05-10-1993For at kunne beregne atmosfærisk nedfald af kvælstofforbindelser i de indre danske farvande er der brug for information om processer for våddeposition. Rapporten beskriver optagelsen af stoffer i sky- og regndråber og dens modellering. Resultaterne viser bl.a., at bidraget fra processer i skyerne til kvælstofkoncentrationer i nedbør er langt større end bidraget fra processer under skyerne.Læs publikation