Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1993

Beretning fra Det Nordjyske Rammeprogram for Renere Teknologi

25-10-1993Det Nordjyske Rammeprogram for Renere Teknologi er gennemført med støtte fra EF og Rådet vedr. genanvendelse og mindre forurenende teknologi. Beretningen beskriver programmets forløb og giver en oversigt over projekter gennemført under programmet.Læs publikation