Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1993

Rotter og levnedsmiddelvirksomheder

09-11-1993Vejledningen beskriver de offentlige, hygiejniske tilsynsopgaver ved eftersyn for rotter på levnedsmiddelvirksomheder. Rotterne, deres liv og de vigtigste spor efter rotter er beskrevet. Desuden er fremgangsmåde ved eftersynet, rottesikrings- og bekæmpelsesmetoder beskrevet. Der er givet en oversigt over rottebekæmpelsesmidler og deres virkstoffer samt regler for giftudlægning i levnedsmiddelvirksomheder.Læs publikation