Miljøprojekt, 242, 1993

Grøn, statslig indkøbspolitik

09-11-1993Rapporten indeholder en kortlægning af statens indkøb fordelt på 14 produktområder, en beskrivelse af erfaringer med fremme af en "grøn" indkøbspolitik i staten samt en miljøvurdering af udvalgte produktgrupper med sigte på at skabe retningslinier for, hvilke miljøforhold offentlige indkøbere bør lægge vægt på ved indkøb af de pågældende produkttyper.Læs publikation