Miljøprojekt, 240, 1993

Evaluering af Det Nordjyske Rammeprogram for Renere Teknologi

09-11-1993Det Nordjyske Rammeprogram for Renere Teknologi er gennemført med støtte fra EF og Rådet vedr. genanvendelse og mindre forurenende teknologi. Evalueringen er blevet foretaget med særligt henblik på at vurdere perspektiverne i regionale ordninger med at udvikle og implementere renere teknologi.Læs publikation