Miljøprojekt, 235, 1993

Emission af toluen fra dybtrykte tryksager

09-11-1993I forbindelse med dybtrykning af tryksager forbliver en relativt stor del af den benyttede toluen i tryksagerne efter, at trykprocessen er afsluttet. Projektet belyser mængden af dybtrykte tryksager, og hvor stor en andel af toluenen der forbliver i tryksagerne. Det belyses også hvilke distributionsveje, der er for tryksager, og hvor emissionen af toluenen fra tryksagerne forekommer.Læs publikation