Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1993

Brancheorientering for galvanoindustrien

09-11-1993Brancheorienteringen beskriver en strategi for indførelse af renere teknologi i virksomheder, der udfører kemisk eller elektrolytisk overfladebelægning eller hermed beslægtede processer. Der anvises processer og metoder, der reducerer forureningen ved kilden og frembringelsen af affald. Der er endvidere fastsat midlertidige målsætninger for nedbringelse af ressourceforbrug, forurening og affald. Målsætningerne er opdelt på bestående virksomheder og på virksomheder, der etableres efter 1. januar 1994.Læs publikation