Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 50, 1993

Regulering af tilløb til renseanlæg ved hvirvelseparatorer

11-05-1993

Rapporten beskriver et målings- og prøvetagningsprogram med henblik på vurdering af hvirvelseparatorens renseeffekt for COD og næringssalte på Ullerslev renseanlæg.

Læs publikation