Miljøprojekt, 198, 1993

Kommunale affaldsregulativer

19-05-1993Projektets formål er at undersøge, hvorvidt de kommunale affaldsplaner gennemføres ved iværksættelse af indsamlingsordninger. Rapporten giver en status pr. 1. oktober 1991 over indsamlings- og bortskaffelsesordninger, som er iværksat på grundlag af affaldsregulativer eller anvisninger. De etablerede ordninger sammenholdes med de vedtagne affaldsplaner. 255 af landets kommuner har fremsendt materiale til undersøgelsen.Læs publikation