Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 51, 1993

Hygiejnisering af renset spildevand

11-05-1993Undersøgelsen konkluderer, at det testede UV/03-anlæg generelt har en god hygiejniserende effekt på de undersøgte ikke-sporedannende bakterier. Endvidere er det vist, at den hygiejniserende effekt af anlægget kan forbedres ved en forlængelse af opholdstiden i anlægget.Læs publikation